ដំណឹងសោកស្តាយ! ថ្ងៃមានករណីស្លាប់ ម្នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ជាអ្នករស់នៅ…

0

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្ស ចំនួនម្នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ កើនរហូតដល់១០៧នាក់ នៅទូទាំងប្រទេស៕