ជួយចែករំលែកបន្តផង! មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ផ្តាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រយ័ត្នជាមួយនិងសត្វពិសប្រភេទនេះ ព្រោះវាមានពិសខ្លាំង អាចឲ្យបងប្អូន ស្លា ប់បាន

7

ហ្វេសប៊ុក ៖ យោងតាមការបង្ហោះរបស់ហ្វេសប៊ុក មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង បានបង្ហោះថា៖ ដូវធ្លាក់ភ្លៀង ដើមរដូវវស្សាបានឈានមកដល់ទៀតហើយ សត្វអសិរពិសក៏សំបូរនៅរដូវនេះដែរ ជាពិសេសសត្វពស់ពព្លាក់ជាសត្វពស់ពិសដ៏ កា ច សា ហា វ មួយប្រភេទដែលតែងតែបង្ករឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងយើង

ចូលមកសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ភាគច្រើនបណ្តាលឱ្យទៅជាតំបៅរលួយសាច់ មួយចំនួនទៀតអាចបង្ករឱ្យទៅជាពិកា ឬរហូតដល់ ស្លា ប់ ក៏មាន។ ដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន បើត្រូវចេញដើរក្នុងស្មៅ ឬក្នុងព្រៃត្រូវពាក់ស្បែកជើង ក វែង ៕