សោកស្តាយ! ថ្ងៃមានករណីស្លាប់របស់អ្នកជំងឺ ៤នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស

ព័ត៌មាន បញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្ស ៤នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ កើនរហូតដល់១១៤នាក់ នៅទូទាំងប្រទេស៕