អរគុណគ្រូពេទ្យកម្ពុជា! ថ្ងៃគ្រាន់ធួរបន្តិចហើយ ថ្ងៃនេះជាសះស្បើយ៧៦០នាក់ ខណៈឆ្លងថ្មី ៤២៦នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នក

ឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤២៦នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៧៦០នាក់ជាសះស្បើយ។