ខ្មាស់គេហួស! ត្រូវរ៉ូវគ្នាក្នុងតម្លៃ៣០ដុល្លារ រួចទៅផ្ទះសំណា ក់ មានអីស្រាប់តែខាងប្រុស….(មានវីដេអូ)

1

ភ្នំពេញ៖ ទៀតហើយ! ផ្អើលគេផ្អើលឯងក្រោយពីបែកធ្លាយការសម្ងាត់

រវាងករណីជម្លោះពាក្យសម្តីគ្នារវាងអ្នករត់កង់បីឥណ្ឌា នារីភេទទីបី

ដែលនិយាយគ្នាត្រូវរូវគ្នាក្នុង

តម្លៃ៣០ដុល្លារ រួចទៅជួលផ្ទះសំណា ក់ ស្រាប់តែបានមួយដង

អស់ចិត្តក៏សូមចុះទៅវិញ រួចស្តាយលុយក៏សូមពាក់កណ្តាលវិញ

ដោយយល់ឃើញថាបានតែមួយនឹង

ព្រោះដំបូងថាមួយយប់៕

តោះកុំអោយខាតពេលយូរ

ដើម្បីជ្រាបលម្អិតថារឿងហេតុដំបូងបែបណានោះ

សូមទស្សនាវិដេអូលម្អិតខាងក្រោមនេះ៖