ဝမ်းသာစရာပဲ။ရှေ့တန်းမှာသေတဲ့စစ်သားများကိုကုန်ကျစရိတ်များလို့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဟုမအလပြော။

ဝမ်းသာစရာပဲ။ရှေ့တန်းမှာသေတဲ့စစ်သားများကိုကုန်ကျစရိတ်များလို့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဟုမအလပြော။